Пројекат о међуетничкој интеграциjи у образовању


УПИТНИК ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ


Поштован/а,

Пројекат УСАИД о међуетничкој интеграцији у образовању ПМИО у сарадњи са Министарством за образовање и науку и Бироом за развој образовања спроводи електронско истраживање у свим основним и средњим школама у Републици Македонији. Циљ овог истраживања је да обезбеди што је могуће целовитији и веродостојнији увид у актуелно стање у вези са међуетничком интеграцијом у образовању, и да то послужи за планирање дела пројектних активности.

Електронски упитник садржи питања о етничком саставу школе и наставним језицима, о предходном искуству/обуци у циљу међуетничке интеграције у образовању као и општој перцепцији о међуетничкој интеграцији у образовном систему у школама и у локалној заједници.

Очекује се да овај упитник попуни директор/ица, уз помоћ стручне службе. Упитници су доступни на четири наствна језика (македонски, албански, турски и српски) и може се изабрати језик на коме ће се попуњавати. Попуњавање упитника врши се директно на веб-страни ПМИО у периоду од 15 до 31 августа, 2012 године и за одговор на питања биће вам потребно око 30 минута. Резултати истраживања биће објављени на нашој веб-страни (www.pmio.mk).

Молимо вас да одговорите на сва питања са чиме ће те допринети око планирања активности, које ће најбоље одговарати потребама школе у циљу побољшања међуетничке интеграције.

Уколико имате потребе од накнадних информација, можете се обратити одговорном лицу за образовање у Вашој општини, одговорном лицу у Бироу за развој образовња, као и одговорном лицу за подршку у ПМИО:

Игор Јуруков, саветник у Бироу за развој образовања
igorjurukov@bro.gov.mk 02/3089-026

Снежана Јанкуловска, координатор за обуку за међуетничку интеграцију у образовању
sjankulovska@mcgo.org.mk 02/3067-981 – локал 115

Бесник Рамадани, асистент за обуку о међуетничкој интеграцији у образовању
bramadani@mcgo.org.mk 02/3067-981 – локал 108

Филипина Негриевска, програмски експерт
filipina@chrcr.org.mk 02/3065-953, 071/341-101